Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00

Zrównoważony rozwój

EcoReadyBath > Zrównoważony rozwój

Sustainability is never accidental.

At Procyon Construction, civilizational challenges are opportunities for a better tomorrow. We work globally, act locally, and strive to build a responsible, harmonious, and engaged community.

W EcoReadBath z dumą realizujemy cele zrównoważonego rozwoju w całej naszej organizacji. Poprzez nadanie priorytetu świadomym ekologicznie praktykom w zarządzaniu projektami i energią, jesteśmy zobowiązani do dokonywania pozytywnych zmian dla środowiska i przyszłych pokoleń.

Nowe pokolenia, zrównoważona świadomość.

Uczymy kompetencji w technologicznym środowisku. Współpracujemy ze średnimi szkołami branżowymi, Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technicznym, szkoląc nowe kadry wchodzące na rynek pracy. Uczymy czerpania z doświadczeń i wiedzy poprzednich pokoleń.

Partnerskie relacje. Plan szkoleń. Ciekawe projekty.

Równość w zawodzie, równość w życiu.

Męskie zawody w kobiecych rękach. Znosimy bariery zawodowe umożliwiając nabywanie kwalifikacji zawodowych kobietom, w tradycyjnie męskich zawodach. Poprawiamy status społeczny kobiet z obszarów wiejskich, eliminując wykluczenie zawodowe i ekonomiczne.

Polityka równych szans.

Budujemy kulturę organizacyjną, w której głos każdego pracownika jest ważny i ma wpływ na środowisko pracy. Znosimy bariery dezinformacyjne, tworzymy kryteria oceny, programy szkoleniowe, programy rozwoju, oparte na jasnych, ogólnodostępnych zasadach.

Pracujemy globalnie, wspieramy lokalnie.

Cenimy kulturę i lokalne środowisko, w którym żyjemy. Wspieramy lokalne inicjatywy kulturalne, bierzemy czynny udział w budowie koncepcji strukturalnych rozwoju lokalnego środowiska pracy.

Odpowiedzialna produkcja.

Bierzemy odpowiedzialność za środowisko, w jakim żyjemy. Świadomie ograniczamy produkcję śmieci, sortujemy, segregujemy. Regularnie badamy nasze środowisko pracy i wspieramy zielone inicjatywy. Ograniczamy zużycie energii i wody. Budujemy świadomość wśród pracowników.

Polityka redukcji śladu węglowego Procyon Construction

Z dumą przedstawiamy naszą Politykę Redukcji Śladu Węglowego, wypracowaną we współpracy z naszą marką EcoReadyBath.

Jako świadomi wpływu naszej działalności na środowisko, zdajemy sobie sprawę z konieczności troski o lepsze jutro. Z determinacją podejmujemy działania mające na celu ograniczenie naszego śladu węglowego i ochronę naszej planety dla przyszłych pokoleń.

Jako marka EcoReadyBath, dążymy do bycia przykładem w branży budowlanej, pokazując, że zrównoważone wybory mogą generować pozytywne zmiany.

Z pełnym zaangażowaniem dążymy do redukcji naszego śladu węglowego o 25% w ciągu 5 lat dla lepszego jutra.

Pobierz politykę redukcji śladu węglowego EcoReadBath

Zastosowanie ekologiczny materiałów

 • Wykorzystanie materiałów o niskim śladzie węglowym i pochodzenia zrównoważonego.
 • Stosowanie materiałów biodegradowalnych lub poddających się recyclingowi.
 • Wykorzystywanie materiałów o niskiej zawartości lotnych związków organicznych (VOC).

Efektywne zarządzanie odpadami

 • Wprowadzenie programu segregacji odpadów i recyclingu w przedsiębiorstwie.
 • Optymalizacja procesów produkcyjnych w celu minimalizacji ilości odpadów.
 • Współpraca z lokalnymi firmami zajmującymi się recyclingiem lub przetwarzaniem odpadów.

Optymalizacja procesów produkcyjnych

 • Wykorzystywanie energooszczędnych maszyn i urządzeń.
 • Redukcja zużycia energii poprzez optymalizację harmonogramów pracy i wydajności.
 • Wdrożenie systemu zarządzania energią ISO 50001.

Ograniczenie skutków emisji w procesie transportu i ligistyki

 • Zmniejszenie odległości między dostawami surowców a zakładem produkcyjnym.
 • Wykorzystanie transportu o niskiej emisji CO2.
 • Optymalizacja pakietów logistycznych w celu zmniejszenia liczby transportów.

ZAANGAŻOWANIE W INICJATYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

 • Inwestowanie w projekty związane z ochroną środowiska.
 • Promowanie zrównoważonych praktyk wśród kontrahentów.

EcoReadyBath has been awarded the Certificate of Health & Safety Accreditation

Registraion No.: 00416344

THE CERTIFICATE

EcoReadyBath has been awarded the CHAS SSIP accreditation.

Membership No.: CHAS-241955

THE CERTIFICATE

EcoReadyBath has been awarded the Social Value Certificate by Constructionline

 

THE CERTIFICATE

0

Years of experience

0

Employees

0

Pods per year

0

Factory area
ERB_LOGO_2017

As EcoReadyBath we are proven manufacturer of complete offsite fully-equipped units of high quality modular toilets and bathrooms for clients in Europe.

Your B2B Supplier

for prefabricated bathrooms.