Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00

Audyt cyberbezpieczeństwa

EcoReadyBath > O Nas > Audyt cyberbezpieczeństwa

Spółka Procyon Construction, poszukuje doświadczonej i zaufanej firmy specjalizującej się w audycie cyberbezpieczeństwa.

Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia najwyższego poziomu ochrony danych naszych klientów, pracowników i partnerów biznesowych.

Dlatego szukamy partnera, który pomoże nam w doskonaleniu naszych systemów i procedur w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego.

Cel audytu:

 • Celem audytu jest ocena i poprawa stanu bezpieczeństwa informacji w naszej organizacji.

Zakres audytu:

Proszę uwzględnić poniższe elementy w zakresie audytu:

 1. Ocena aktualnych zabezpieczeń sieci komputerowych.

 2. Ocena zabezpieczeń systemów operacyjnych i aplikacji.

 3. Ocena polityk i procedur bezpieczeństwa informacji.

 4. Ocena zarządzania incydentami bezpieczeństwa.

 5. Ocena dostępu do danych i kontroli dostępu.

 6. Ocena zabezpieczeń fizycznych.

 7. Ocena zgodności z obowiązującymi regulacjami i standardami (np. RODO, ISO 27001).

 8. Ocena świadomości pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Termin audytu:

Proszę podać dostępność na przeprowadzenie audytu oraz sugerowany termin rozpoczęcia i zakończenia.

Wymagania od dostawcy usług audytu:

 1. Doświadczenie w przeprowadzaniu audytów cyberbezpieczeństwa.

 2. Certyfikacje lub akredytacje związane z bezpieczeństwem informacji.

 3. Referencje od innych klientów.

 4. Przygotowanie raportu z wynikami audytu, w tym zidentyfikowanymi zagrożeniami i zaleceniami.

 5. Koszt audytu, uwzględniający wszelkie opłaty i koszty dodatkowe.

Dodatkowe informacje:

Proszę uwzględnić wszelkie dodatkowe informacje, które uważają Państwo za istotne.

Prosimy o wskazanie kosztów odrębnie dla każdego z punktów wymienionych w Zakresie audytu, punkt 2 niniejszego zapytania. Zastrzegamy sobie prawo do wyboru obszarów audytu, w zależności od oceny państwa doświadczenia, ceny oraz aktualnych potrzeb Spółki.

Jeżeli nie spełniają Państwo wszystkich wymagań określonych w punkcie 4 – prosimy o przedstawienie oświadczenia i opisu posiadanego doświadczenia w obszarze zapytania.

Sposób składania ofert:

Zainteresowane firmy prosimy o przesłanie swojego zgłoszenia poprzez zamieszczony na stronie formularz kontaktowy.

Termin Nadsyłania Zgłoszeń:

Ostatni dzień nadsyłania zgłoszeń upływa 20 września 2023 roku.

  Ofertę na przeprowadzenie corocznego audytu prosimy przesyłać poprzez formularz

  Please enter your name.

  EcoReadyBath jest marką stworzoną przez Procyon Group.

  ERB_LOGO_2017

  Jako EcoReadyBath jesteśmy sprawdzonym producentem kompletnych, w pełni wyposażonych, wysokiej jakości modułowych łazienek i toalet dla klientów w Europie.

  Your B2B Supplier

  for prefabricated bathrooms.